ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального державного
кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного
від 02.11.2010 № 46-о

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
у Центральному державному кінофотофоноархіві
України імені Г. С. Пшеничного

Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного ( далі – ЦДКФФА ).

 1. Особистий прийом громадян у ЦДКФФА здійснюється відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” в установленому порядку.
 2. Прийом громадян проводиться директором архіву та його заступниками відповідно до Графіка особистого прийому громадян керівництвом ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
  У разі відсутності одного з керівників прийом громадян проводить посадова особа, на яку покладено виконання їх повноважень.
 3. Інформація про Порядок і Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного розміщується на веб-порталі Держкомархіву, на веб-сайті ЦДКФФА та на інформаційних стендах ЦДКФФА та Держкомархіву України ( вул. Солом‘янська, 24 ).
 4. Вхід громадян на територію комплексу Центральний державних архівних установ здійснюється за пред’явленням документів, що посвідчують особу громадянина ( паспорта, службового посвідчення тощо ).
 5. Особистий прийом громадян проводиться за попереднім записом або в день звернення заявника без попереднього запису. Попередній запис на особистий прийом до керівництва ЦДКФФА здійснює секретар ( тел. 275-37-77 ).
  Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.
 6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, визначається посадова особа, до компетенції якої належить вирішення даного питання, матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв ( клопотань ), скарг або пропозицій ( зауважень ).
  Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
 7. Повторний прийом одного і того ж громадянина з одного і того ж питання не проводиться, якщо перше вирішено по суті.
  У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.
 8. Список громадян на особистий прийом із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушуваних питань подається директору архіву, його заступникам.
 9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.
  Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
 10. У разі, якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.
  Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
  Звернення може бути подано як окремою особою ( індивідуальне ), так і групою осіб ( колективне ).
 11. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян.
 12. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівництво архіву встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
  На обґрунтовану вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.
 13. Звернення громадян розглядаються на безоплатній основі.
 14. Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян.
  Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення.
 15. Стан роботи із зверненнями громадян ( особистий прийом громадян керівництвом ) систематично аналізується, узагальнюється та заслуховується на засіданнях колегії ЦДКФФА. Відповідна інформація надається до Державного комітету архівів України.