Плеяда українських вчених. Академія наук.

Національна академія наук України (НАНУ) заснована 27 листопада 1918 р. Першим президентом академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям В. І. Вернадського. Протягом багаторічної історії президентами академії були М. П. Василенко (1921–1922), О. І. Левицький (1922), В. І. Липський (1922–1928), Д. К. Заболотний (1928–1929), О. О. Богомолець (1930–1946), О. В. Палладін (1946–1962). З 1962 р. її очолює Б. Є. Патон.

Сьогодні НАН України — потужний науково-дослідний комплекс, що охоплює практично весь діапазон фундаментальних досліджень, необхідних для забезпечення національних інтересів України. В Академії сформувалося чимало наукових шкіл. Їх засновниками були видатні вчені-математики Д. О. Граве, М. М. Крилов, М. М. Боголюбов, Ю. О. Митропольський, механіки С. П. Тимошенко, О. М. Динник, М. О. Лаврентьєв, Г. С. Писаренко, фізики К. Д. Синельников, Л. В. Шубников, О. І. Лейпунський, В. Є. Лашкарьов, О. І. Ахієзер, І. М. Ліфшиць, О. С. Давидов, С. І. Пекар, А. Ф. Прихотько, О. Я. Усиков, астрономи О. Я. Орлов, М. П. Барабашов, Є. П. Федоров, С. Я. Брауде, геолог П. А. Тутковський, матеріалознавці І. М. Францевич, В. І. Трефілов, хіміки Л. В. Писаржевський, О. І. Бродський, А. В. Думанський, біологи і медики М. Г. Холодний, Д. К. Заболотний, О. О. Богомолець, О. В. Палладін, В. П. Філатов, І. І. Шмальгаузен, М. М. Амосов, М. Д. Стражеско. В усьому світі відомі українські школи електрозварювання Є. О. Патона й кібернетики В. М. Глушкова. Набули широкого визнання економічні й гуманітарні школи, які очолювали економісти М. В. Птуха і К. Г. Воблий, історики М. С. Грушевський, Д. І. Яворницький, І. П. Крип’якевич, правознавець М. В. Корецький, філософ В. І. Шинкарук, сходознавець А. Ю. Кримський, мовознавці Л. А. Булаховський, О. С. Мельничук, В. М. Русанівський, літературознавці С. О. Єфремов, М. С. Возняк, О. І. Білецький.

До 100-річчя з часу створення Національної академії наук України пропонуємо виставку фотодокументів з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлює діяльність вищої наукової самоврядної організації країни та її вчених-академіків, які зробили визначний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки і техніки, розбудову незалежної Української держави.