Сінченко Ірина Вікторівна

Заступник директора
Тел. 38(044) 275-12-11
E-mail: i.sinchenko.tsdkffa@arch.gov.ua

Посадові обов'язки

 • спрямовує, координує та контролює роботу відділу довідкового апарату, відділу інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів, сектору забезпечення діловодства та правової роботи;
 • очолює науково-методичну раду архіву;
 • очолює інвентаризаційну комісію;
 • організовує планово-звітну роботу в архіві;
 • проводить перевірки щодо організації роботи і стану виконавської дисципліни та діловодства в структурних підрозділах архіву;
 • організовує діяльність комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців архіву;
 • організовує проведення навчально-виробничої практики студентів вищих навчальних закладів;
 • вивчає, узагальнює і впроваджує в практику передовий досвід з питань що належать до її компетенції відповідно до розподілу обов’язків;
 • забезпечує впровадження в практику роботи архіву наукових розробок та нормативно-методичних документів з питань згідно з розподілом обов’язків;
 • організовує стажування і навчання працівників архіву та архівних установ із профільних питань;
 • у межах повноважень надає доручення, обов’язкові до виконання керівниками структурних підрозділів архіву;
 • готує пропозиції до бюджетного запиту архіву щодо розвитку інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів в архіві, цифровізації архівних послуг;
 • взаємодіє в межах повноважень зі структурними підрозділами Укрдержархіву, ДЕКС ЦДА;
 • здійснює контроль і несе персональну відповідальність за виконання планів роботи, наказів Укрдержархіву та інших нормативних документів в архіві з питань згідно з розподілом обов’язків.

Біографічна довідка

Сінченко Ірина Вікторівна

         Народилась 14 листопада 1986 року на Луганщині. Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (2008), спеціальність “Історія”, кваліфікація – вчитель історії та основ правознавства; Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету (2011), кваліфікація – юрист; Національну академію державного управління при Президентові України (2014), спеціальність “Публічна політика та управління”, кваліфікація – магістр державного управління.

         Трудову діяльність розпочала у 2004р. спеціалістом у Науково-виробничому центрі “Інтел-Проект”, згодом з 2005 по 2007 рр. працювала вчителем історії Попаснянської ЗОШ №25 та Троїцької ЗОШ, з 2007 по 2009  рр. – помічником-консультантом народного депутата України. З 2009 по 2020 рр. працювала в Центральному державному архіві зарубіжної україніки на посадах провідного архівіста, головного спеціаліста відділу забезпечення збереженості та обліку документів, заступника директора архіву. З 2020 р. працює заступником директора Центрального державного кінофотофоно архіву України імені Г. С. Пшеничного. Має нагороди Попаснянської районної державної адміністрації, Державного комітету архівів України.