Ляхоцький Володимир Павлович

Заступник директора
Тел. +38(044) 273-30-68
E-mail: v.liakhotskyi.tsdkffa@arch.gov.ua

Посадові обов'язки

 • спрямовує, координує та контролює роботу відділу довідкового апарату, відділу адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення;
 • організовує роботу з питань пожежної безпеки, охорони праці та цивільного захисту в архіві;
 • організовує роботу з питань матеріально-технічного забезпечення, списання та оприбуткування матеріальних цінностей архіву;
 • очолює атестаційну комісію;
 • очолює інвентаризаційну комісію;
 • очолює постійно діючу комісію із розгляду питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей
 • організовує роботу із підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
 • організовує стажування і навчання працівників архіву та архівних установ із профільних архіву питань;
 • організовує роботу з питань охорони праці;
 • організовує роботу штабу цивільного захисту архіву;
 • у межах повноважень надає доручення, обов’язкові до виконання керівниками структурних підрозділів архіву;
 • вивчає, узагальнює і впроваджує в практику передовий досвід з питань що належать до її компетенції відповідно до розподілу обов’язків;
 • забезпечує впровадження в практику роботи архіву наукових розробок та нормативно-методичних документів з питань згідно з розподілом обов’язків;
 • здійснює контроль і несе персональну відповідальність за виконання планів роботи, наказів Укрдержархіву та інших нормативних документів в архіві з питань згідно з розподілом обов’язків.

Біографічна довідка

Ляхоцький Володимир Павлович

Доктор історичних наук, професор
Народився 17.03.1957 р. у с. Розкішне Ставищенського р-ну Київcької області. Закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (1981). Працював старшим піонервожатим (педагогом-організатором), у середній школі-інтернаті та СШ №1 м. Фастова Київ. обл. (1974-1978), згодом – кореспондентом-організатором (гол. редактором) місцевого радіомовлення (1978-1981). З 1981 по 1994 рр. працював ст. лаборантом, асистентом, доцентом кафедри політ. наук Київського інженерно-будівничого ін-ту. В 1994 очолив Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. З 2001 працював – проректором з гуманітарної освіти та виховання, завідувачем кафедри соціології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (2002-2008), ректором Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2008-2010), директором наукової бібліотеки, проректором з наукової роботи, директором Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2010-2015), головним спеціалістом Центрального державного електронного архіву України (2015), завідувачем сектору публікацій Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного (2016). В 2016 р. призначений на посаду заступника директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного Автор (співавтор) близько 650 праць у галузі післядипломної педагогічної освіти, педагогічної думки, українського друкарства, радіомовлення, діаспори, історії медицини, біографістики, культурології, краєзнавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, релігієзнавства. Член Національної спілки журналістів, Спілки архівістів України та Української бібліотечної асоціації, Українського біографічного товариства та Історичного товариства Нестора Літописця й ін. Неодноразово відзначався державними нагородами та відзнаками.