Берковський Владислав Георгійович

Директор архіву
Тел. +38(044) 275-37-77
E-mail: v.berkovski.tsdkffa@arch.gov.ua

Посадові обов'язки

 • здійснює керівництво діяльністю Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (далі – архів);
 • організовує виконання завдань і функцій, покладених на архів, відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), Положення про архів;
 • несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на архів завдань;
 • розподіляє та затверджує посадові обов’язки між заступниками, визначає обов’язки керівників структурних підрозділів архіву;
 • затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників архіву, положення про дорадчі органи;
 • призначає на посади і звільняє з посад, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників архіву;
 • затверджує за погодженням з Укрдержархівом плани роботи архіву та звіти про їх виконання;
 • координує діяльність щодо розвитку матеріально-технічної бази архіву;
 • розпоряджається коштами архіву в межах затвердженого кошторису доходів на його утримання, забезпечує ефективне їх використання з метою вирішення виробничих завдань і соціального розвитку трудового колективу;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • вирішує питання про видавання документів архіву юридичним особам у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів, видавання копій документів архіву;
 • організовує роботу колегії архіву і головує на її засіданнях;
 • спрямовує, координує та контролює роботу фінансово-економічного відділу, сектору організаційно-кадрової роботи, сектору забезпечення діловодства та правової роботи;
 • організовує науково-інформаційну, науково-видавничу і міжнародну діяльність архіву;
 • здійснює контроль за виконанням бюджетних програм;
 • здійснює загальне керівництво і контроль за веденням діловодства та дотриманням виконавської дисципліни з виконання актів законодавства, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Укрдержархіву та інших нормативних документів в архіві;
 • вживає заходів із впровадження в практику раціональних форм і методів роботи, систем зберігання документів;
 • координує роботу з питань доступу до публічної інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • здійснює керівництво цивільним захистом архіву;
 • дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками архіву, вживає інших необхідних заходів для забезпечення діяльності архіву;

Біографічна довідка

Берковський Владислав Георгійович
PhD, кандидат історичних наук, директор архіву

Народився 25 листопада 1977 року в м. Одеса. В 2000 році закінчив гуманітарний факультет Національного Університету «Острозька академія». З 1999 по 2000 працював вчителем історії та правознавства в ЗОШ № 6 та технічній гімназії міста Славута Хмельницької області. Закінчив аспірантури Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова (2000-2004) та Інституту історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща (2001-2006). В 2005-2006 році стажувався при кафедрі історії виховання та порівняльної педагогіки Інституту Педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща. Стипендіат міжнародної програми ім. Lane’a Kirklanda (2005-2006). У лютому 2012 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».
З 2006 року працював – завідувачем сектору виставкової роботи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (2006-2010), директором Центрального державного архіву зарубіжної україніки (2010-2015).
У вересні 2015 року призначений на посаду директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.
Член Острозького науково-краєзнавчого товариства імені князів Острозьких, Українського Генеалогічного Товариства, Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України.
Автор понад 200 наукових праць у галузі архівознавства, джерелознавства, історії економіки, краєзнавства.
Неодноразово відзначався державними нагородами та відзнаками.