Сторінками воєнної історії Центрального державного архіву кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного

Доля Центрального державного архіву кінофотофоноархіву України імен  Г. С. Пшеничного в роки Другої світової війни складна і трагічна. Наповнена титанічною працею архівістів, які відвойовували у воєнного лихоліття аудіовізуальну документальну спадщину.
За час свого заснування з червня 1932 року станом на 1 січня 1941 року ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного(на той час архів розміщувався у 26-му корпусі Києво-Печерської лаври) сконцентрував понад 100 тис. фотонегативів, майже 10 тис. фотопозитивів і понад 5 тис. метрів кіноплівки. Архів мав робочі кімнати, архівосховище фотодокументів і добре устатковану фотолабораторію.
З початком німецько-радянської війни діяльність архіву було призупинено. Весь документальний комплекс, що залишався у м.vКиєві, представники Оперативного штабу А. Розенберга у травні 1942 р. разом з фотокартотекою перевезли з Києво-Печерської лаври до сховища Оперативного штабу.
Незадовго до визволення м. Києва радянськими військами у вересні й жовтні 1943 р., документи архіву були вивезені нацистами до м. Ратібора (Польща). Внаслідок військових дій документальний комплекс архіву зазнав подальшого переміщення і розпорошення.
У грудні 1943 р. архів відновив свою діяльність як Центральний державний архів фонофотокінодокументів УРСР. Його директором було призначено Г. С. Пшеничного У зв’язку з повним руйнуванням колишньої будівлі архів розмістився у приміщенні Центрального державного історичного архіву УРСР по вул. Володимирській, 22-а.
Одним із першочергових завдань, що постало перед архівістами, було відновлення джерельної бази архіву. Архівісти у складних умовах воєнного часу розпочали розшук і збирання документів, що концентрувалися у найближчих від фронту містах, а згодом передавалися до архіву. В ході проведених робіт на постійне зберігання було прийнято “трофейну” кінохроніку, фотодокументи Антирелігійного музею, Київського театру опери та балету тощо. Вагомим поповненням архівного зібрання стало повернення в Україну із міст Дрездена (1946 р.) і Відня (1947 р.) фотодокументів, вивезених нацистами в роки війни.
Евакогрупа працівників Управління державними архівами (УДА) НКВС СРСР під час евакуації.
У нижньому ряду 1-й ліворуч – начальник групи Г. Пшеничний.
м. Балашов Саратовської обл. (РРФСР), 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-76363
Співробітники УДА НКВС м. Балашова.
Праворуч (стоїть) 1-й – начальник евакогрупи Г. Пшеничний,
ліворуч (сидить) – начальник 2-го відділу УДА НКВС Кравченко.
Саратовська область (РРФСР), 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-76364
Оперативна група УДА НКВС УРСР з відновлення архівів.
Справа наліво: М. Шкляров, П. Гудзенко, Г. Пшеничний, М. Дорош.
м. Старобєльськ Ворошиловградської області, 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-58685
Заступник наркома Внутрішніх справ УРСР М. Дятлов
і начальник ЦФФКА НКВС УРСР, капітан Г. Пшеничний Київ, 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0- 213653
Архівісти у перші дні звільнення м. Києва від нацистів. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-282
Будинок по вул. Короленка 22-а (тепер – вул. Володимирська),
в якому розміщувався Центральний державний фонофотокіноархів УРСР. Київ, 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-39985
Начальник УДА НКВС УРСР П. Гудзенко й начальник ЦФФКА НКВС УРСР Г. Пшеничний
збирають архівні документи. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0- 4338
Оперативна група працівників УДА НКВС УРСР Київського напрямку
на пл. Б. Хмельницького в м. Києві.
Зліва направо: І. Олійник, Г. Пшеничний, І. Кирей. 1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-283
Зруйнована під час окупації Києва будівля архіву.
Київ, 1943 – 1944 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-58569
Розвантаження машини з реевакуйованими документами центральних державних архівів УРСР,
що прибули з м. Златоуста (РРФСР) до м. Києва. Листопад 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 2-158414
Співробітниця ЦФФКА НКВС УРСР за роботою.
Київ, 1944 – 1945 рр.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-194785
Співробітники ЦФФКА НКВС УРСР К. Ледачкова та Е. Володарська
за роботою в сховищі. Київ, січень 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-312
Науковий співробітник ЦФФКА НКВС УРСР Г. Нікулін
упорядковує кінодокументи. Київ, січень 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-310
Наукові співробітники архіву М. Крендель і Полонська за роботою. Київ, 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-311
Начальник ЦФФКА НКВС УРСР, капітан Г. Пшеничний та науковий співробітник Г. Нікулін
прослуховують грамзапис. Київ, 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-309
Співробітники ЦФФКА НКВС УРСР
підписуються на IV військовий займ. Київ, 4 травня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-317
Мітинг працівників УДА НКВС УРСР і центральних державних архівів НКВС УРСР у м. Києві
з нагоди святкування Дня Перемоги.
Виступає начальник УДА НКВС УРСР П. Гудзенко. 9 травня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-325
Учасники оперативних груп УНКВС із відновлення архівних установ
на Республіканській нараді істориків-архівістів УРСР.
4-й справа у 1-му ряду – Г. Пшеничний Київ, 15 – 8 травня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 4-1304
Підписання Акта про передавання архівних документів,
вивезених нацистами в Чехословаччину з окупованої території України.
Праворуч (1-й) – Г. Пшеничний.
Підписує Акт заступник начальника УДА НКВС УРСР П. Павлюк.
Прага (Чехословаччина), 4 вересня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-58651
Члени делегацій Чехословаччини та УРСР
після підписання Акта про передавання архівних документів,
вивезених нацистами в Чехословаччину з окупованої території України.
4-й зліва – Г. Пшеничний Прага (Чехословаччина), 4 вересня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-58653