Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) / Тетяна Ємельянова

Проаналізовано репрезентативність кінодокументів другої половини
1960-х – середини 1980-х років із колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного з метою залучення їх інформаційного потенціалу в дослідженні будь-якої проблематики, а також відповідного зрізу історичної дійсності в цілому.

Детальніше

Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку

В основу статті покладено тези виступу авторки на ІІ Міжнародному
українсько-литовському науково-практичному семінарі «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті» (Київ, 4-5 квітня 2019 р.). Висвітлено
нові тенденції комплектування аудіовізуальними документами, що потребують осмислення, в умовах «цифрової революції» і глобалізації інформаційного простору. Наголошено на необхідності ревізії теоретичних засад
і методологічних підходів комплектування, розробленні і запровадженні
політики та інноваційної моделі комплектування архівних аудіовізуальних
колекцій на основі стратегічного планування та багатоваріантної архівної
взаємодії

Детальніше

Львівський церковний собор 1946 року у світлі документального кіно / Тетяна Ємельянова

Наукове дослідження Львівського церковного собору 1946 року вимагає висвітлення різних аспектів, пов’язаних з цією подією, у тому
числі його підготовки і перебігу. Аналіз їх буде неповним без залучення відомих і маловідомих архівних документів. З огляду на це, важливим, на думку автора, є звернення до одного унікального кінодокумента
НАФ, що зберігається у фондах Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

Детальніше

Партизанська слава у фотодокументах / Тетяна Ємельянова

У зібраннях Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного чільне місце посідає комплекс аудіовізуальних
джерел періоду Другої світової війни. Винятково важливою і неоціненною його частиною є колекція фотодокументів з історії радянського
партизанського руху в Україні.

Детальніше

Глибокий слід на архівній ниві (до 85-річчя від дня народження Олени Миколаївни Базанової) / Тетяна Ємельянова

Розглядається внесок у розвиток архівної справи, зокрема, аудіовізуальної архівістики одного з колишніх керівників Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г. С. Пшеничного, відомого історика і архівіста О. М. Базанової.

Детальніше

Архівна знахідка / Ірина Славинська

Що нового можна знайти у фондах архіву де всі документи описані та закаталогізовані? Виявляється можна, навіть під час підготовки
відповіді на звичайний тематичний запит. В результаті проведеної відділом використання інформації документів Центрального державного
кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного роботи виявилось,
що альбом № 37, що зберігається у фондах архіву з серпня 1943 р.,
це – особистий альбом генерала графа Федора Артуровича Келлера, в
якому він розмістив світлини про свою участь у Першій світовій війні
1914–1918 рр. Провівши розвідку, ми переконалися, що і наш архів ще
зберігає невідомі сторінки для уважних дослідників.

Детальніше

Людина на тлі епохи / Світлана Матющенко

Про історію Другої світової створено вже чимало творів: і
художніх, і публіцистичних, і хронікально-документальних. Проте,
глибшому усвідомленню та розумінню подій війни сприяють оповіді
очевидців тих далеких подій. Саме таке є фільм «Я там був не з
власної волі», створений за сценарієм Валерія Тетеряника.

Детальніше