Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського / Людмила Касян

Здійснено аналіз документального масиву ЦДКФФА України імені
Г С. Пшеничного, присвяченого Ю. І. Яновському. Окреслено інформаційний
потенціал аудіовізуальних документів у контексті автобіографічного синергену митця.

Детальніше

З нагоди Міжнародного дня архівів директор архіву В. Берковський взяв участь у авторській телепрограмі Д. Яневського «Історія з м’ясом» на каналі #SkrypinUA, що вийшла в ефір 12 червня 2018 року

Детальніше

Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики / Тетяна Ємельянова

Проаналізовано діяльність Центрального державного кінофотофоноархіву
України імені Г. С. Пшеничного щодо актуалізації аудіовізуальної спадщини.
Охарактеризовано основні міжнародні проекти, спрямовані на стандартизацію архівного описування аудіовізуальних документів, та проведено аналогію з вітчизняною практикою. Наголошено на необхідності активізації робіт
зі стандартизації та кооперації між архівами, бібліотеками і музеями з метою
удоступнення аудіовізуальної спадщини.

Детальніше

“Такий я ніжний, такий тривожний…” (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах)/ Людмила Касян

Проаналізовано документальний масив Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, присвячений В. М. Сосюрі,
та його змістове наповнення. Окреслено інформаційний потенціал аудіовізуальних документів.

Детальніше

15 лютого Директор архіву Владислав Берковський взяв участь у підготовці програми з історії українського війська на каналі UA/TV

Детальніше

Балтійський форум з обміну досвідом і передовими практиками у сфері архівування і просування аудіовізуальної спадщини/ Тетяна Ємельянова

Досліджено історію створення, основні аспекти діяльності і структурної
організації Балтійської аудіовізуальної архівної ради, її внесок у систему регіонального міжнародного співробітництва в сфері архівування та просування
аудіовізуальної спадщини.

Детальніше

31 січня директор архіву Владислав Берковський взяв участь у програмі «Паралелі» на Телеканалі Правда ТУТ

Детальніше

Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті / Людмила Касян

Представлено документний масив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячений репресіям радянської доби. Проаналізовано тематику,
змістове наповнення та інформаційну структуру аудіовізуальних документів.
Окреслено їхнє місце та роль у процесі формування історичної пам’яті українського суспільства кінця ХХ – ХХІ ст.

Детальніше