СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Антракт: Театральний колаж – 88 / Упорядник Л. І. Жиліна. – К.: Молодь, 1988. – 160 с.


2.Архангельская Н. В. Ада Роговцева / Н. В. Архангельская; ред. М. А. Рюрикова. – М.: Киноцентр, 1989. – 72 с.


3. Архангельская Н. В. Богдан Ступка / Н. В. Архангельская; ред. Э. П. Болгарина. – М.: ВПБК, 1986. – 32 с.


4. Бернацька Р. П. Н. М. Ужвій / Р. П. Бернацька. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958. – 105 с.


5. Бжеский И. Ю. Амвросий Максимилианович Бучма: народный артист СССР / И. Ю. Бжеский – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1960. – 42 с


6. Бобошко Ю. М. Віктор Миколайович Добровольський / Ю. М. Бобошко. – К.: Мистецтво, 1964. – 48 с.


7. Бобошко Ю. М. Гнат Юра / Ю. М. Бобошко. – К.: Мистецтво, 1980. – 187 с.


8. Бобошко Ю. М. Сьогодення українського театру / Ю. М. Бобошко – К.: Знання, 1971. – 45 с.


9. Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М. А. Богайчук. – Чернівці: Букрек, 2005. – 454 с.


10. Брюховецька Л. Богдан Ступка: королі, гетьмани, генерали... / Лариса Брюховецька. – Кіно-Театр. – 2005. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=474 (дата звернення 10.02.2016)


11. Бучма А. М. З глибин душі: (статті і спогади) / А. М. Бучма. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 187 с.


12. Велимчаниця О. Амвросій Бучма: творча доля «розумного Арлекіна» / Ольга Велимчаниця // Кіно-Театр. – 2009. – N 2. – С. 52–54.


13. Остання жертва. «Перша українська радянська актриса» Наталя Ужвій – сценарій прихованої долі / Олег Вергеліс. – Дзеркало тижня. Україна. – 2008. – 5 вересня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/ostannya_zhertva_persha_ukrayinska_radyanska_aktrisa_natalya_uzhviy__stsenariy_prihovanoyi_doli.html (дата звернення 21.01.2016)


14. Веселовська Г. Останній прем’єр театру Миколи Садовського / Ганна Веселовська // Вісник Львів. Ун-ту. Серія: Мист-во, 2007. – Вип. 7. – С. 12–20.


15. Веселовська Г. Пошуки київських театрів 1918–1919 рр. / Ганна Веселовська // Український театр. – 1999. – № 1–2. – С. 19–21.


16. Вишня О. Мар’ян Крушельницький / Остап Вишня // Культура і побут. – 1928. – 21 квітня. – С. 4.


17. Гаєвський В. Гнат Петрович Юра / В. Гаєвський. – Х.: Мистецтво, 1940. – 96 с.


18. Гайдабура В. М. Театральні автографи часу: (дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв’ю, «фото-сайти») / Валерій Михайлович Гайдабура. – К.: Факт, 2007. – 290 с.


19. Голос, що птахом летить над країною (75 років від дня народження В. Ростального. Краєзнавчі дайжест-читання. Вип. 18) – 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/00409862597711fb24441 (дата звернення 25.01.2016)


20. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1896–1995 / Л. Госейко. – К.: Kino-Коло. – 2005. – 464 с.


21. Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Тараса / Іван Дзюба, Микола Жулинський // Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. (вид., автентичне 1–6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах») / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К.: Наук. думка,  2003. – Т. 1.: Поезія 1837–1847. С. 9–66. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev101.htm (дата звернення 10.08.2016)


22. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; Київ: Глобус, 1955–2003.


23. Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі / Віктор Олексійович Жадько; За ред. В. П. Андрущенко. – К.: Фенікс, 2008. – 311 с.


24. Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / Укл. Л. Г. Андрієнко; гол. ред. М. А. Орлик. – К.: Фенікс, 2001. – 560 с.


25. Заболотна В. Мій дєдік Амвросій Бучма: хто ж він? Просто людина. Просто геній / Валентина Заболотна // День. – 2016. – 11 – 12 берез. (№ 42–43). – С. 22 – 23.


26. Заболотна В. І. Амвросій Бучма / В. І. Заболотна. – К.: Мистецтво, 1984. – 166 с.


27. Заболотна В. І. Театральна Україна в полудень віку: український драматичний театр 40–60-х років ХХ ст. / В. І. Заболотна // Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. – К.: Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – К.: Інтертехнологія, 2006. – С. 533–586.


28. Захаревич М. Франківська шевченкіана (постановки за творами поета і образ Т. Шевченка у виставах) / Михайло Захаревич // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2014. – Вип. 14. – С. 52–59.


29. Зюков Б. Б., Сенникова Р. Д. Театр имени Леси Украинки: Киевский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский драматический театр им. Леси Украинки: краткий очерк / Б. Б. Зюков, Р. Д. Сенникова. – К.: Мистецтво, 1977. – 132 c.


30. Ивченко В. Актер не должен жить без боли / Валерий Ивченко; [спілкувалася] Жанна Зарецкая // Фонтанка. – 2009. – 20 ноября. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fontanka.ru/2009/11/20/056/ (дата звернення 25.12.2015)


31. Ивченко В. Слава, успех – это не для меня / Валерий Ивченко; [спілкувався] Сергей Ильченко // Невское время. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nvspb.ru/stories/valerij_ivchenko_slava_uspeh__/?version=print (дата звернення 25.12.2015)


32. Йосипенко Н. К. Юрий Васильевич Шумский. Народный артист СССР / Н. К. Йосипенко. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 44 с.


33. І я була матір’ю… Про трагічну долю «за кадром» Наталії Ужвій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zolo.co.ua/2013/09/i-ya-bula-matiryu-pro-tragichnu-dolyu-za-kadrom-natali%D1%97-uzhvij-foto-video/ (дата звернення 11.02.2016).


34. Імена України: Біографічний енциклопедичний словник / Гол. ред. Ю. Храмов. – К.: Фенікс, 2007. – 624 с.


35. Казимиров О. А. Український аматорський театр: (дожовтневий період) / О. А. Казимиров. – К.: Мистецтво, 1965. – 132 с.


36. Капельгородська Н. М., Глущенко Є. С., Синько О. Р. Кіномистецтво України в біографіях: Кінодовідник / Н. М. Капельгородська, Є. С. Глущенко, О. Р. Синько. – Київ: АВДІ, 2004. – 712 с.


37. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття / Людмила Григорівна Касян // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 158–169.


38. Киричок П. М. Марко Кропивницький: нарис життя і творчості / П. М. Киричок. – К.: Дніпро, 1985. – 150 с.


39. Кисельов Й. Театральні портрети: нариси про майстрів української радянської сцени / Й. Кисельов. – К.: Мистецтво, 1955. – 336 с.


40. Кисельов Й. М. Поетеса української сцени: Життя і творчість народної артистки СРСР Н. М. Ужвій / Й. М. Кисельов. – К.: Мистецтво, 1978. – 206 с.


41. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с.


42. Коломиец Р. Страсти по Богдану / Ростислав Коломиец. – К.: Факт, 2006. – 414 с.


43. Коломієць Р. Г. Сергій Данченко. Портрет режисера в інтер’єрі часу / Ростислав Григорович Коломієць. – К.: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001. – 142 с.


44. Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру. Початок ХІХ – початок ХХ ст. / Ростислав Григорович Коломієць; Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – К.: Інтертехнологія, 2008 – 135 с.


45. Коломієць Р. Г. Франківці. 1920–1995: театр і час, митець і влада, душа і сцена: [До 75-річчя Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка] / Ростислав Григорович Коломієць. – К.: ТОВ «Сабат», 1995. – 302 с.


46. Корифеї українського театру: Збірник / Упоряд., вступ., приміт. І. О. Волошина. – К.: Мистецтво, 1982. – 309 с.


47. Корнієнко І. Півстоліття українського радянського кіно: сторінки історії / Іван Корнієнко. – Київ: Мистецтво, 1970. – 228 с.


48. Косач Ю. А. Амвросій Бучма / Ю. А. Косач. – К.: Молодь, 1978. – 224 с.


49. Кропивницький В. М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького: Спогади про батька / В. М. Кропивницький; вступ. слово В. О. Сахновського-Панкеєва; приміт. П. Перепелиці. – К.: Мистецтво, 1968. – 216 с.


50. Кропивницький М. Автобіографія (За 65 років) / Марко Кропивницький // Марко Лукич Кропивницький: Збірник статей, спогадів і матеріалів / Укл.: П. Долина, П. Перепелиця – К.: Мистецтво. – 1955 – 527 с.


51. Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас; упоряд. М. Лабінський; ред. М. Москаленко; післямова Д. Лабінська. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 917 с.


52. Нестыдная роль. «Другая жизнь» Константина Степанкова / Людмила Лемєшева // ZN.UA. – 2006. – 10 ноября. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/nestydnaya_rol_drugaya_zhizn_konstantina_stepankova.html (дата звернення 15.03.2016).


53. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, документи / Заг. ред., передм. і прим. В. Ревуцького; Упоряд. О. Зінкевич. – Торонто: Смолоскип, 1989. – 1026 с.


54. Лесь Курбас: спогади сучасників / За ред. В. С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969. – 359 с.


55. Майстри української радянської сцени: довідник: [складено за станом на 1 січня 1962 р.] / автори-упоряд.: Р. Бернацька, С. Зайончківська. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літер. УРСР, 1962. – 317 с.


56. Мар’ян Крушельницький: Спогади. Статті / Вступ. ст., примiт. Василя Русанова. – К.: Мистецтво, 1969. – 181 с.


57. Мар’яненко І. О. Минуле українського театру: зустрічі, творча праця / І. О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 182 с.


58. Мар’яненко І. О. Сцена, актори, ролі. / І. О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1964. – 291 с.


59. Мельниченко В. Ю.Богдан Ступка. Біографія / В. Ю. Мельниченко; ред. А. А. Овсянникова; Нац. культ. центр України в Москві. – М.: Домаш. б-ка, 2012. – 831 с.


60. Мельниченко В. Ю. Майстер / В. Ю. Мельниченко; Гол. ред. С. Головко. – К.: Либідь, 2005.– 392 с.


61. Мистецтво України: Біографічний довідник / Упор.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. – 700 с.


62. Митці України: Енциклопедичний довідник / Упор.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За ред. А. В. Кудрицького. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. – 848 с.


63. Молодий театр: Генеза. Завдання. Шляхи / Упор. М. Г. Лабінський. – К.: Мистецтво, 1991. – 320 с.


64. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; Редколегія: В. Сидоренко (голова) [та ін.] – К.: Інтертехнологія, 2006. – 1052 с.


65. Новиков А. О. Дитячий театр Марка Кропивницького / А. О. Новиков // Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку XX ст.: монографія / А. О. Новиков. – Х., 2011. – С. 191 – 200.


66. Новоселицька Л. М., Новоселицька Н. М. Ольга Кусенко: Народна артистка СРСР. Нарис про життя і творчість. / Л. М. Новоселицька, Н. М. Новоселицька. – К.: Мистецтво, 1983. – 84 с.


67. Овруцька І. М. Віктор Добровольський / Ірина Миколаївна Овруцька – Київ: Мистецтво, 1976. – 149 с.


68. Паламаренко А. «Де можу стати ногами, там у мене і театр» / Анатолій Паламаренко // Україна молода. – 2009. – 7 серпня. – С. 18–19.


69. Паламаренко А. «За свою жизнь я перепас, кажется, всю скотину, которая только есть в мире» / Анатолий Паламаренко; [спілкувалася] Таисия Бахарева // Факты. – 2014. – 16 июля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ua/184819-anatolij-palamarenko-za-svoyu-zhizn-ya-perepas-kazhetsya-vsyu-skotinu-kotoraya-tolko-est-v-mire (дата звернення 17.03.2016)


70. Паламаренко А. «Щоб всі ми відчули, що ми є нація, а не народ України, що ми є український народ, а не народ України» / Анатолій Паламаренко; [спілкувався] Роман Скрипін // Радіо Свобода – 2009. – 11 липня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/1774765.html (дата звернення 20.03.2016)


71. Паламаренко А. Любімо Україну в собі, а не себе в Україні / Анатолій Паламаренко; [спілкувався] Володимир Коскін // Демократична Україна – 2014. – 31 січня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.dua.com.ua/culture/vitalnya/item/150-anatolij-palamarenko-lyubimo-ukrajinu-v-sobi-a-ne-sebe-v-ukrajini.html (дата звернення 20.03.2016)


72. Пилипчук Р. Марко Кропивницький і питання про початок українського професіонального театру / Ростислав Пилипчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2014. – Вип. 14. – С. 174–194.


73. Піскун І. Р. М. Л. Кропивницький – організатор, режисер, актор українського театру / І. Р. Піскун. – К.: Книжкова палата України, 2000. – 165 c.


74. Раєвська Ю. До питання компаративного аналізу акторської творчості (І. Мар’яненко та Л. Курбас у виставах театру М. Садовського) / Юлія Раєвська // Міжнародна науково-теоретична конференція. Мистецтво сучасності: Конфігурація форм і смислів. Тези доповідей. – К., 2010. – С. 113–115.


75. Роговцева А. Большая роль – это счастье / Ада Роговцева; [спілкувався] Алекс Панченко // Сегодня. – 2016. – 9 квітня [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.segodnya.ua/life/interview/intervyu-s-adoy-rogovcevoy-bolshaya-rol-eto-schaste-706158.html (дата звернення 25.03.2016)


76. Роговцева А. Свидетельство о жизни: [воспоминания] / Ада Роговцева. – Каменец-Подольский: Рута, 2013. – 334 с.


77. Роговцева А. М. Мій Костя / Ада Миколаївна Роговцева. – К.: Альтепрес, 2006. – 284 с.


78. Розстальна Н. Одна любов на все життя / Ніна Розстальна; [спілкувалася] Лідія Кузьменко // «Вісник Ч» – 2010. – №3 (1235). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gorod.cn.ua/print/news_14757.html (дата звернення 28.01.2015)


79. Романицький Б. Український театр у минулому і тепер / Борис Романицький. – К.: Держполітвидав УРСР, 1950. – 64 с.


80. Рулін П. І. На шляхах революційного театру / П. І. Рулін. – К.: Мистецтво, 1972. – 354 с.


81. Русанов В. Н. Мар’ян Крушельницький / В. Н. Русанов. – К.: Молодь, 1985. – 167 с.


82. Смолич Ю. К. Про театр: Зб. статей, рецензій, нарисів / Юрій Корнійович Смолич; [упоряд., бібліогр. та післям. М. Лабінського]. – К.: Мистецтво, 1977. – 216 с.


83. Соколовська К. М. Театральне життя Єлисаветградщини: (історико- культурологічний аспект) / К. М. Соколовська. – Кіровоград: Облуправління по пресі, 2001. – 110 с.


84. Спогади про Марка Кропивницького: Збірник. / Упоряд. П. П. Перепелиці, В. П. Яроша. – К.: Мистецтво, 1990. – 216 с.


85. Станішевський Ю. О. Театр народжений революцією: Нариси історії української радянської театральної культури 1917–1987 рр. / Ю. О. Станішевський. – К.: Музична Україна, 1987. – 243 с.


86. Старосельская Н. Исчезает барьер десятилетий... (Валерий Ивченко) / Наталья Старосельская // Страстной бульвар. – 2009. – № 3–123. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.strast10.ru/node/734 (дата звернення 25.12.2015)


87. Степанков К. «Я однолюб. Адочка у меня была только одна. Любимая…» / Кость Степанков; [спілкувалася] Таисия Бахарева // Факты. – 2004. – 30 июля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ua/69706-konstantin-stepankov-quot-ya-odnolyub-adochka-u-menya-byla-tolko-odna-lyubimaya-quot (дата звернення 02.04.2016)


88. Степанков К. Близькі люди. Костянтин Степанков: «Батько свідомо не пускав нас, дітей, у своє минуле…» / Костянтин Степанков; [спілкувалася] Катерина Костянтинова // ZN.UA. – 2008. – 4 июня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/blizki_lyudi__kostyantin_stepankov_batko_svidomo_ne_puskav_nas,_ditey,_u_svoe_minule.html (дата звернення 02.04.2016)


89. Степанкова Е. «Воротнички к школьной форме мне всегда пришивал папа…» / Екатерина Степанкова; [спілкувалася] Таисия Бахарева // Факты. – 2013. – 4 июня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ua/164637-doch-konstantina-stepankova-katya-na-vstupitelnom-ekzamene-po-russkoj-literature-papa-postavil-mame-pyaterku (дата звернення 02.04.2016)


90. Ступка Б. “Батько” франківців: Гнат Юра / Богдан Ступка // День. – 2008. – 6 лютого. – С. 17.


91. Ступка Б. «Жизнь – штука одноразовая» / Богдан Ступка; [спілкувалася] Валентина Сєрикова // ZN.UA. – 17 декабря 1999. [Електронний ресурс]. Режим досупу:http://gazeta.zn.ua/CULTURE/bogdan_stupka_zhizn__shtuka_odnorazovaya.html (дата звернення 26.12.2015)


92. Ступка Б. «Худруком бути важче, чим миністром культури» / Богдан Ступка; [спілкувався] Сергій Васильєв // ШО. – 2011. – 28 лютого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sho.kiev.ua/article/712 (дата звернення 26.12.2015)


93. Ступка Б. Зустрічі «в дорозі» Незакінчений монолог про Сергія Данченка / Богдан Ступка // ZN.UA.16 березня 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/zustrichi_v_dorozi_nezakincheniy_monolog_pro_sergiya_danchenka.html (дата звернення 26.12.2015)


94. Суворин А. Хохлы и хохлушки / Алексей Суворин // Українська культура другої половини ХІХ століття, том 4, книга 2. – Київ: «Наукова думка», 2005. – С. 92–93.


95. Танюк Л. Мар’ян Крушельницький: школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом / Лесь Танюк. – К.: Либідь, 2007. – 360 с.


96. Танюк Л. Марьян Крушельницкий: Монография. / Лесь Танюк. – М.: Сов. Искусство, 1974. – 226 с.


97. Тернюк П. І. Іван Мар’яненко / Петро Іванович Тернюк. – К.: Мистецтво, 1968. – 292 с.


98. Тобілевич С. В. Мої стежки і зустрічі / С. В. Тобілевич. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 475 с.


99. Українська радянська енциклопедія: [у 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – К.:Головна редакція УРЕ, 1974–1985.


100. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання: Зб. наук. ст. / [упоряд. Лариса Брюховецька]. – К.: Ред. журн. «Кіно-Театр», 2010. – 256 с.


101. Українське обличчя кіно і театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Ред. журн. «Кіно-Театр»; упоряд. і ред. Л. Брюховецька. – К.: Задруга, 2012. – 528 с.


102. Український театр XX століття / [Редкол.: Н. Корнієнко та ін.]; Держ. Центр. театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. – К.: ЛДЛ, 2003. – 512 с.


103. Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. Гринишиної; Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. – К.: Фенікс, 2012. – 944 с.


104. Франко І. Я. Огляд української літератури за 1880 рік / І. Я. Франко // Зібрання творів у 50 т. – Т. 26. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 106–108.


105. Франко І. Я. Огляд української літератури за 1980 рік / І. Я. Франко // Зібрання творів у 50 т. – Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 74–101.


106. Хто є хто в Україні / Упор.: Ю. Марченко, О. Телемко – К.: «К.І.С», 2007. – 1136 с.


107. Цибенко О. “Український дім” Лариси Хоролець / Олена Цибенко // ХАТА СКРАЮ. – 2005. – № 142 (17553). [Електронний ресурс]. – Режим досупу: https://ukrajinciberlinu.wordpress.com/2009/03/05/ (дата звернення 28.12.2015)


108. Черкашин Р. О., Фоміна Ю. Г. Ми – березільці: театральні спогади-роздуми / Роман Олексійович Черкашин, Юлія Гаврилівна Фоміна; Упоряд. В. Собіянський; Передм. Наталія Єрмакова. – К.: Акта, 2008. – 345 с.


109. Чечель Н. Театральні експерименти Гната Юри / Н. Чечель // Українське театральне відродження. – К.:1993. – С. 47– 58.


110. Швидкий В. П. НяткоПоліна Мусіївна / В. П. Швидкий // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.;Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 7: Мл–О. – С. 499.


111. Шевченківські лауреати 19622007: енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – К.: Криниця, 2007. – 765 c.


112. Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. (вид., автентичне 1–6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах») / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2001 – 2003.


113. Юра Г. П. Життя і сцена: Вибрані статті, доповіді та промови / Упоряд. та післямов. Ю. М. Бобошка; передмов. Н. Ужвій / Г. П. Юра. – К.: Мистецтво, 1965. – 218 с.


114. Юра Г. П. Моє життя: Спогади, статті / Упор., авт. вступ. ст. та приміт. І. О. Волошина / Г. П. Юра. – К.: Мистецтво, 1987. – 183 с.


115. Юра Ю. Г. Мрії про Гамлета і Леніна / Ю. Г. Юра // Український театр. – 2011. – № 4– 5. – С. 48– 49.


116. Ярош В. Петербургские гастроли корифеев: путешествие в столицу Марка Лукича Кропивницкого / В. Ярош // Ведомости. – 1997. – 10 января. – С. 3.