Кінолітописи

Пропоноване видання є анотованим каталогом кінодокументів від 1896 р. по вересень 1939 р., що зберігаються в ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, і містить інформацію про склад і зміст кінодокументів, в яких відтворено події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного життя України

Кінолітопис 1896-1939 (.pdf, 2 MB)

У цьому Анотованому каталозі подається інформація про всі
кінодокументи, що зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва з червня 1945 по 1955 рік. У кінодокументах широко предсттавлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.
Кінолітопис 1945-1955 (.pdf, 1 MB)

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1966−1975 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України доби Л. І. Брежнєва.

Кінолітопис 1966-1975 (.pdf, 20 MB)

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1986−1995 років.
Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною
документальною спадщиною.

Кінолітопис 1986-1995 (.pdf, 4,72 MB)

До каталогу внесено 4018 анотацій до фотодокументів, переданих Федеральним архівом Німеччини у 1997 та 2008 роках. У переважній більшості – це копії фотодокументів, що зберігалися в архіві до початку німецько-радянської війни, які відображають політичне, соціально-культурне і економічне життя України. Окрему групу становлять фотодокументи німецьких фотографів, зроблені у 1942-1943 рр. у м. Києві, м. Мінську (БРСР) та м. Смоленську (РРФСР).
Каталог (.pdf, 11 MB)
До збірника, що виходить у світ з нагоди 100-річчя від дня народження відомого українського архівіста й організатора архівної справи, директора Центрального державного кінофотофоноархіву України (1943–1978) Гордія Семеновича Пшеничного, включено біографічні студії, спогади, документи, тексти його наукових статей і доповідей, покажчик праць Г. С. Пшеничного, покажчик опублікованих джерельних матеріалів і праць про нього і його діяльність.
Збірник (.pdf, 3 MB)

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного періоду Другої світової війни. Представлені кінодокументи, в тому числі й ті, що перебували на секретному зберіганні, репрезентують величезний масив інформації по багатьох аспектах вітчизняної історії згаданої доби

Кінолітопис 1939-1945 (.pdf, 6 MB)

У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва 1956-1965 років. У кінодокументах в образній формі відображено розвиток народного господарства, науки і культури України в період десталінізації та хрущовської “відлиги”, започатковані ХХ з’їздом КПРС.

Кінолітопис 1956-1965 (.pdf, 6 MB)

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1976−1985 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України «періоду застою».

Кінолітопис 1976-1985 (.pdf, 43 MB)

Важливою складовою кінодокументального комплексу Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного є кінодокументи з фонду українського хореографа і кінопродюсера В. Авраменка, який жив і працював в еміграції у 1921–1981 рр. До архіву кінодокументи надійшли в середині 1990-х рр. з Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського НАН України Перелік кінодокментів (.pdf, 6 MB)
Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International