Методичні документи архіву

2018 рік
 • Порадник власнику аудіовізуальними документами: методичний посібник / уклад. О. В. Косенко; за ред. Т. О. Ємельянової ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Київ, 2018. 67 с.
2017 рік
 • Контроль фізичного та технічного стану цифрових аудіовізуальних документів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, уклад.:C. П. Анахов, Н. Г. Панченко– К., 2017. – 22 с.
2016 рік
 • Найменування файлів аудіовізуальних документів. Методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад.: Д. О. Бородін. – К., 2016. – 12 с.
2015 рік
 • Відбір експертиза цінності та приймання на постійне зберігання цифрових аудіовізуальних документів. Методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад.: Т. О. Ємельянова. – К., 2015. – 41 с.
2014 рік
 • Порядок зняття з обліку аудіовізуальних документів Національного архівного фонду/Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад. Н. П. Невмержицька – К., 2014. –25 с.
 • Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 7361:2013 / розроблено: УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; розробники: О. Володіна, Т. Ємельянова, О. Лисенко. – Чинний від 2014-01-01. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 11 с. – (Національний стандарт України)
2012 рік
 • Порядок оцифровування кінодокументів / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад. І. О. Казімірова – К., 2012. –10 с.
 • Порядок оцифровування фонодокументів / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад.: Т. П. Камінщук – К., 2012. –10 с.
 • Порядок проходження нових надходжень аудіовізуальних документів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного / Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного; уклад.: Г. І. Божук, Н. П. Невмержицька – К., 2012. –10 с.
2011 рік
 • Інструкція про порядок проведення перевіряння наявності відеодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Уклад.: І. О. Казімірова. – К., 2011. – 13 с.
 • Порядок оцифровування фотодокументів Уклад.: Л. А. Голенко. – К., 2011. – 5 с.
 • Інструкція з редагування описів аудіовізуальних документів. Уклад.: О. І. Селіфонов. – К., 2011. – 7 с.
2010 рік
 • Інструкція з організації виставок аудіовізуальних документів Національного архівного фонду ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Уклад.: І. М. Славинська. – К., 2010. – 5 с.
 • Інструкція з підготовки до публікації у періодичних виданнях фотодокументів із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Уклад.: Т. О. Ємельянова. – К., 2010. – 4 с.
 • Примірне положення про експертну комісію відомчого архіву аудіовізуальних документів./ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Н. М. Климович, А. М.  Шелест. – К., 2010. – 2 с.
 • Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів. Методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна, О. П. Володіна, М. В. Ковтун – К., 2010. – 64 с.
 • Пам’ятка з комп’ютерного набору описових статей анотованих каталогів кінодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Н. В. Климович. – К., 2010. – 2 с.
 • Пам’ятка щодо профілактичного перемотування оригіналів магнітних фонограм кінодокументів. / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Н. В. Корбутяк. – К., 2010. – 3 с.
 • Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 роки ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Уклад.: Н. П. Невмержицька. - К., 2010. – 5 с.
 • Інструкція про порядок зберігання, видавання та повернення справ кінодокументів користувачам у читальний зал і співробітникам структурних підрозділів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. Уклад.: Н. П. Невмержицька. - К., 2010. – 5 с.
2009 рік
 • Інструкція з профілактичного перемотування фонодокументів на магнітній стрічці / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Т. П. Камінщук. – К., 2009. – 4 с.
2007 рік
 • Методичні рекомендації з підготовки до видання анотованих каталогів кінодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Т. О. Ємельянова. – К., 2007. – 30 с.
 • Інструкція з організації державного обліку документів НАФ України у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: А. М. Шелест. – К., 2007. – 4 с.
2005 рік
 • Описування відеодокументів в описах зйомок: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного/; Уклад.: Л. Б. Пількевич. – К., 2005. – 19 с.
2004 рік
 • Положення про порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на постійне зберігання (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 70 від 24.06.2004).
2003 рік
 • Інструкція щодо ведення опису фонодокументів грамофонного запису / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Л. Б. Пількевич, А. М. Шелест. – К., 2003. – 11 с., [2] арк. дод.
2002 рік
 • Методичні рекомендації щодо створення іменного каталогу на кіно-, відео-, фото-, фонодокументи / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Н. М. Слончак, Л. Б. Пількевич. – К., 2002. – 4 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотопозитивів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Г. І. Божук. – К., 2002. – 5 с.
 • Методичні рекомендації з науково-технічного оброблення фотоальбомів / ЦДАКФФД України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: А. М. Шелест. – К., 2002. – 5 с.
2001 рік
 • Робоча інструкція з перевіряння технічного стану кінодокументів / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: А. М. Шелест. – К., 2001. – 23 с.
2000 рік
 • Складання робочих карток на фонодокументи магнітного запису: Інструкція / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Л. Б. Пількевич, А. М. Шелест. – К., 2000. – 6 с.
 • Ведення опису фонодокументів магнітного запису: Робоча інструкція / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Л. Б. Пількевич, А. М. Шелест, Г. Х. Школьнік. – К., 2000. – 24 с.
1999 рік
 • Описування фонодокументів на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Л. Б. Пількевич. – К., 1999. – 23 с.
 • Пам’ятка щодо ведення опису фонодокументів магнітного запису на аудіокасетах / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Г. Х. Школьнік. – К., 1999. – 6 с.
 • Інструкція по організації роботи з відеодокументами / ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; Уклад.: Н. М. Слончак, О. М. Базанова. – К., 1999.– 10 с.
1998 рік
 • Описування фонодокументів магнітного запису: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України; Уклад.: Н. М. Слончак, Л. Б. Пількевич. – К., 1998. – 25 с.
1996 рік
 • Описання фотодокументів в описах і на каталожних картках: Метод. рекомендації / ЦДКФФА України; Уклад.: Л. Б. Пількевич. – К., 1996. – 49 с.
1995 рік
 • Методика описання кінодокументів в монтажних листах і на каталожних картках: Метод. рекомендації (другий перероблений і доповнений варіант) / ЦДКФФА України; Уклад.: Л. Б. Пількевич. – К., 1995. – 60 с.
1994 рік
 • Порядок формування справи фільму і оформлення відповідної документації / ЦДКФФА України ім. Г. Пшеничного; Уклад.: А. М. Шелест. – К., 1994. – 7 с.
1987 рік
 • Схема классификации документной информации в систематическом каталоге фонодокументов. – К., 1987. – 5 с.
1986 рік
 • Методические рекомендации по отбору на государственное хранение фотодокументов, находящихся в личной собственности граждан / ЦГАКФФД УССР; Состав.: Т. П. Филипова. – К., 1986. – 7с.
1985 рік
 • Схема классификации документной информации в систематическом каталоге фотодокументов. – К., 1985. – 104 с.
 • Схема классификации документной информации в систематическом каталоге кинодокументов. – К., 1985. – 96 с.
Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International