Історія

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного —  одна з найбільших в Україні архівних установ, що зберігає аудіовізуальні документи.
Заснований у 1932 р. як Всеукраїнський центральний фотокіноархів у м. Києві. У довоєнний період розміщувався у 26-му корпусі Києво-Печерської лаври, де мав робочі кімнати, архівосховище фотодокументів і фотолабораторію.
За невеликий проміжок часу в архіві було зібрано потужний комплекс аудіовізуальних джерел, основну частину якого складали фотодокументи, що відтворювали історію України перших радянських десятиліть; проведено облік документів та їх наукове упорядкування, забезпечено доступ до них та організовано використання ретроспективної документної інформації.

З початком німецько-радянської війни діяльність архіву було призупинено. Весь документальний комплекс, що залишався у м. Києві, представники Оперативного штабу А. Розенберга у травні 1942 р. разом із фотокартотекою перевезли із Києво-Печерської лаври до сховища Оперативного штабу. Незадовго до визволення м. Києва радянськими військами, у вересні і жовтні 1943 р. документи архіву були вивезені нацистами до м. Ратібора (Польща). Внаслідок військових дій документальний комплекс архіву зазнав подальшого переміщення і розпорошення. У грудні 1943 р. архів відновив свою діяльність як Центральний державний архів фонофотокінодокументів УРСР. Його директором було призначено Г. С. Пшеничного.

Одним із першочергових завдань, що постало перед архівістами, було відновлення джерельної бази архіву. В ході робіт із виявлення та збирання аудіовізуальних документів на постійне зберігання було прийнято «трофейну» кінохроніку, фотодокументи Антирелігійного музею, Київського театру опери та балету тощо. Вагомим поповненням архівного зібрання стало повернення в Україну із міст Дрездена (1946 р.) і Відня (1947 р.) фотодокументів, вивезених нацистами в роки війні. 1948 р. архів отримав від ЦДАКФФД СРСР (Москва) вихідні матеріали кіножурналу «Радянська Україна» виробництва Укркінохроніки за 1938–1941 рр. і документальні фільми «Жемчужина Карпат» (1940 р.), «На Дунае» (1940 р.); у 1956 р. — кіножурнали та фільми виробництва Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) і Всеукраїнської фабрики Союзкінохроніки за 1923–1936 рр. За складних умов повоєнного часу архів розміщувався у приміщенні Центрального державного історичного архіву УРСР по вул. Володимирській, 22 — а.

У 1953 р. архів став Центральним державним архівом кінофотофонодокументів УРСР (ЦДАКФФД УРСР). Розпочався новий етап його діяльності, пов’язаний, перш за все, з плановим комплектуванням аудіовізуальними документами. Поступове накопичення цього виду документальних джерел вимагало вирішення проблеми організації забезпечення їх збереженості. У зв’язку з цим, довгий час залишалася актуальною потреба архіву у новому великому приміщенні. Тільки у 1975 р. на території комплексу архівних споруд по вул. Солом’янській, 24 було введено в експлуатацію окрему триповерхову будівлю архіву , де розмістилася адміністрація, обладнано архівосховища аудіовізуальних документів, кіно-, фото — і звуколабораторії, читальний зал.
Упродовж десятиліть значна увага архівістів приділялася поліпшенню умов забезпечення збереженості аудіовізуальних документів, створенню та удосконаленню системи довідкового апарату до них, науково-дослідній та методичній роботі. Працівниками архіву було підготовлено низку довідників (анотованих каталогів кінодокументів), опубліковано добірки архівних документів та тематичні огляди.

Новий етап у розвитку архіву розпочався з відновленням державної незалежності України. З 1992 р. архів перейменований у Центральний державний кінофотофоноа рхів України (ЦДКФФА України). У грудні 1998 р. йому присвоєно ім’я колишнього директора архіву Г. С. Пшеничного, який упродовж 35 років очолював установу. З 1998 р. архів комплектується новим видом документальних джерел — відеодокументами. Зміни в соціально-економічному розвитку суспільства спонукали до всебічного аналізу набутого досвіду роботи та активного пошуку оптимальних шляхів подальшого розвитку архіву, одним із яких є використання комп’ютерних інформаційних технологій на всіх напрямках його діяльності. На сьогодні в структурі архіву функціонують 13 відділів та секторів. Тут працює 77 працівників. Архів є місцем проведення виставок документів, презентацій, кінофестивалей, творчих зустрічей. Архів знаходиться у підпорядкуванні Державної архівної служби України, є методичним та координаційним центром архівних установ у роботі з аудіовізуальними документами. За вагомий внесок у забезпечення розвитку архівної справи та плідну діяльність у формуванні, збереженні та використанні історико-культурного надбання українського народу колектив архіву нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

Аудіовізуальні документи на зберіганні в Центральному державному кінофотофоноархіві України

0
Фотодокументи
0
Фонодокументи
0
Кінодокументи
0
Відеодокументи
Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International