ГРИГІР ТЮТЮННИК: «ПРИЙШОВ, ЩОБ НЕ РОЗЛУЧАТИСЯ». ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА

Григір Тютюнник (1931–1980) є одним із найвидатніших новелістів свого часу. Але його феномен у тому, що своєю творчістю, своїм філігранним словом він розширив рамки свого часу до вимірів вічності.

Творча спадщина письменника налічує близько сорока новел, п’ять повістей, ряд нарисів, статей, спогадів. Свою провідну тему Григір Тютюнник окреслив в одному з своїх інтерв’ю: «Найдорожчою темою, а отже й ідеалом для мене завжди були й залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших їх виявах».

Письменник Павло Мовчан у своїх спогадах про Григора Тютюнника писав: «Григір Тютюнник – це Григір Тютюнник. Такого у нас не було і ніколи не буде. Він ніби певний підсумок у нашому національному бутті: село перероджувалось, змінювався наш етнос, видозмінювалась відповідно до природи людської і природа навколишня…». Дослідниця творчості письменника Людмила Тарнашинська зазначає: «Проза Григора Тютюнника, попри відсутність ідеологічних реалій тієї доби у їхніх інститутивних формах, гостро соціальна. Тільки гострота ця передана не так через конфлікт зовнішній, як через конфлікт внутрішній, психологічний, оскільки саме людське серце у його тривогах відлунює суперечностями між буттям зовнішнім і буттям внутрішнім, урельєфнюючи людську свідомість психічними пережиттями тих чи інших соціальних колізій».

Суголосся та дисонанси світу, пропущені через мембрану авторової душі, пульсують у прозі Григора Тютюнника, привертаючи до себе нові покоління читачів. І автор раз по раз допомагає нам зрозуміти себе і світ навколо нас, наблизитися до розгадки вічної таїни таланту і любові. Олесь Гончар, аналізуючи творчий доробок митця, підкреслював: «Не кожному з тих, хто пише, вдається здобути визнання сучасників. Не все з читаного залишає глибокий слід у серцях людей. Григір Тютюнник прийшов до читачів своїх чесно, надійно, надовго. Прийшов, щоб не розлучатися». Слушність цих слів не втратила своєї актуальності й сьогодні. Твори Григора Тютюнника продовжують хвилювати і викликати інтерес у читачів, перевидаються, перекладаються іншими мовами, екранізуються і оживають на театральній сцені. Кожного року збільшується кількість досліджень життя і творчості митця, публікуються спогади про нього. Цікавими й пізнавальними для осягнення життя і творчості письменника в історичному контексті будуть аудіовізуальні документи.

У Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного зберігається 22 аудіовізуальні документи, присвячені Григору Тютюннику.

До зібрання архіву входять фотодокументи (9 од. обл.), кінодокументи (2 од. обл.) та аудіодокументи (10 од. обл.). Хронологічно вони окреслюються 1960–90-ми роками.

Особливим джерелом інформації про письменника є фотодокументи, що візуалізують його образ, вводять нас, глядачів, у життя фотографічного об’єкта. Серед фотодокументів є групові світлини письменника разом із друзями. Маємо змогу бачити Гр. Тютюнника в буденному житті на вулицях Києва та під час читання власних творів у вузькому дружньому колі. Портретні знімки письменника (плечові, поясні, на повен зріст) представляють нам митця у різні роки, за різних обставин, фіксують як зовнішній, так і внутрішній психоемоційний стан. . Сім світлин 1971 р. виконав фотохудожник, провідний реставратор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного М. О. Курін, який особисто знав письменника і входив до кола його спілкування. Ці фотодокументи уводяться до наукового обігу вперше.

Кінодокументи, що стосуються життя та творчості Григора Тютюнника, представлені телесюжетом «Три зозулі з поклоном» та документальним телефільмом «Брати».

Телесюжет створено у Головній редакції науково-популярних і навчальних програм «Шкільний екран» Республіканської студії телебачення у серії «Лауреати Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка» в 1989 році (од. обл. 11646). У сюжеті скомбіновано виконання П. Громовенком новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» та документальну зйомку місць, пов’язаних із життям та творчістю письменника, зокрема київських адрес митця, та спогадів-інтерв’ю сина письменника М. Г. Тютюнника, а також друзів-письменників Є. П. Гуцала та А. Я. Шевченка.

Документальний телефільм «Брати» (1991 р., студія «Укртелефільм», режисер В. Гузик, од. обл. 11827) присвячено драматичній долі українських письменників Григорія і Григора Тютюнників. У побудові кінооповіді автори фільму залучають значний масив фотодокументів, архівних епістолярних та щоденникових матеріалів, використовують натурну зйомку та спогади-інтерв’ю.

У фонотеці архіву зберігаються 9 фонозаписів оповідань письменника («Зав’язь», «Холодна м’ята», «Сільські зустрічі», «Груші з копанки», «Три зозулі з поклоном») та фрагмент повісті «Вогник далеко в степу» у виконанні В. Івченка, С. Максимчука, П. Громовенка, П. Авраменка, М. Шутька, Н. Копержинської, В. Цимбаліста, а також аудіозапис радіовистави «Нюра» за  однойменним оповіданням (інсценізація В. Гакккебуша, ролі виконують актори Київського академічного драматичного театру імені Івана Франка Б. Ступка, Н. Копержинська, Я. Сиротенко, В. Розстальний).

Колекція аудіовізуальних документів із зібрання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, присвячена життю і творчості Гр. Тютюнника, кількісно  невелика, але цікава й різноманітна, документи мають важливий інформаційний потенціал, сприяють збереженню пам’яті про митця, можуть прислужитися у дослідженні його творчості та стати цінним джерельним матеріалом для організації документальних виставок, конференцій, створення фільмів і телепередач, ілюстрування публікацій, проведення культурно-мистецьких та навчально-виховних заходів.

Григір Тютюнник, «Зав’язь», читає С. Максимчук. 1969 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. 5112, од. обл. М-13399

Григір Тютюнник, «Зав’язь», читає В. Івченко. 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. Г-3674, од. обл. 11821

Григір Тютюнник, «Три зозулі з поклоном», читає В. Івченко, бандура П. Авраменко. 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. Г-3674, од. обл. 11823

Григір Тютюнник, «Груші з копанки», читають Н. Копержинська, В. Цимбаліст, В. Савчук. 1986 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. М-15537, од. обл. 35125

Упорядник –  завідувач сектору публікації документів Л. Г. Касян

Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International