Категория: Статті

Актуалізація аудіовізуальної спадщини засобами інформаційно-комунікаційних технологій (стандарти та практики / Тетяна Ємельянова

Проаналізовано діяльність Центрального державного кінофотофоноархіву
України імені Г. С. Пшеничного щодо актуалізації аудіовізуальної спадщини.
Охарактеризовано основні міжнародні проекти, спрямовані на стандартизацію архівного описування аудіовізуальних документів, та проведено аналогію з вітчизняною практикою. Наголошено на необхідності активізації робіт
зі стандартизації та кооперації між архівами, бібліотеками і музеями з метою
удоступнення аудіовізуальної спадщини.

“Такий я ніжний, такий тривожний…” (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах)/ Людмила Касян

Проаналізовано документальний масив Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, присвячений В. М. Сосюрі,
та його змістове наповнення. Окреслено інформаційний потенціал аудіовізуальних документів.

Балтійський форум з обміну досвідом і передовими практиками у сфері архівування і просування аудіовізуальної спадщини/ Тетяна Ємельянова

Досліджено історію створення, основні аспекти діяльності і структурної
організації Балтійської аудіовізуальної архівної ради, її внесок у систему регіонального міжнародного співробітництва в сфері архівування та просування
аудіовізуальної спадщини.

Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті / Людмила Касян

Представлено документний масив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячений репресіям радянської доби. Проаналізовано тематику,
змістове наповнення та інформаційну структуру аудіовізуальних документів.
Окреслено їхнє місце та роль у процесі формування історичної пам’яті українського суспільства кінця ХХ – ХХІ ст.

Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International