Категория: Статті

Фотоальбом як спосіб збереження і презентації інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) / Людмила Касян

Здійснено аналіз документального масиву фотоальбомів, які зберігаються
в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного, окреслено його тематичний і видовий склад, інформаційне наповнення, смисловий і комунікативний потенціал.

Концепт “незалежність” в аудіовізуальних документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) / Тетяна Ємельянова

У тематичному огляді представлено аудіовізуальні документи із зібрання
Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, що відбивають складний процес відродження української державності
та становлення суверенної незалежної України.

Нотатки з історії кіноархівів / Тетяна Ємельянова

Розглянуто умови виникнення і становлення перших кіноархівів у світі.
Представлено антропологічний зріз цього процесу з акцентуванням уваги
на тому, яку роль при цьому відігравали піонери кіноархівування. Зроблено
спробу простежити спільні і відмінні особливості ствердження вітчизняного і
зарубіжних кіноархівів.

Нове науково-довідкове видання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного / Людмила Касян

Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985). Науково-довідкове видання/упоряд.: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян, Н. М. Климович,
Л. В. Любарська, Т. О. Макарова, С. П. Матющенко, Н. О. Топішко. КиївЛуцьк: ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2015. 1240 с.: іл.

Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за аудіовізуальними документами Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) / Людмила Касян

Здійснено аналіз документального масиву ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, присвяченого І. П. Кавалерідзе. Окреслено домінанти меморіального образу, присутні в аудіовізуальних документах.

Аудіовізуальні документи в контексті автобіографічного синергену Юрія Яновського / Людмила Касян

Здійснено аналіз документального масиву ЦДКФФА України імені
Г С. Пшеничного, присвяченого Ю. І. Яновському. Окреслено інформаційний
потенціал аудіовізуальних документів у контексті автобіографічного синергену митця.

Copyright © 2021 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International