Протидія корупції

Берковському Владиславу Георгійовичу, директору архіву на електрону адресу:

v.berkovski.tsdkffa@arch.gov.ua, на особистому прийомі або за телефоном (044) 273 30 79

Данилюк Ірині Петрівні (уповноваженій особі) на електрону адресу:

i.danylyuk.tsdkffa@arch.gov.ua або за телефоном (044) 273 30 79

Права та гарантії захисту викривача (стаття 53-3 Закону України «Про запобігання корупції»)

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривач має право:  
бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;
подавати докази на підтвердження своєї заяви;
отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
на конфіденційність;
повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);
у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
на винагороду у визначених законом випадках;
на отримання психологічної допомоги;
на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
Важливо знати, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
Звертаємо увагу, що згідно з приміткою до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».