СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В РЕТРОСПЕКТИВІ 100-ЛІТТЯ

Архіви покликані відігравати основоположну роль у розвитку суспільства шляхом накопичення, збереження і надання членам суспільства доступу до всеохоплюючих джерел знань. Будучи хранителем документальної спадщини нації, архів зберігає і свою внутрішню, індивідуальну історію, в якій відбилися складні події сторіччя від перших кроків утвердження державності до розбудови незалежної України. Добірка фотодокументів із колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного «Система архівних установ України в ретроспективі 100-ліття» складається із трьох самостійних добірок «1920–1940-і рр. Архівні установи: інституалізація, воєнне лихоліття і роки відбудови», «1950–1980-і рр. Розвиток архівної галузі. Нарощення потенціалу» та «1990–2017-і рр. Архіви в розбудові незалежної України», кожна з яких містить світлини, що висвітлюють окремий період з історії державних архівних установ України. У добірці представлено переважно архівні будні, наповнені кропіткою працею, творчим пошуком, науковими відкриттями. Через зафіксоване повсякдення яскраво і відчутно проступає епоха зі своїм ритмом і нервом.

1920–1940-і рр.
АРХІВНІ УСТАНОВИ: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ,
ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ І РОКИ ВІДБУДОВИ

Добірка фотодокументів із колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного «1920–1940-і рр. Архівні установи: інституалізація, воєнне лихоліття і роки відбудови» підготовлена у рамках відзначення 100-річчя створення системи архівних установ України й представляє події перших надзвичайно складних і трагічних десятиліть історії архівних установ України: з’їзди і наради, курси з навчання архівної справи, колективи установ, архівний «антураж», лихоліття ІІ Світової війни, евакуація та реевакуація документів, відбудова зруйнованого війною. За кожною світлиною – унікальна історія, життєвий детектив зі своїми невідомими, мить буденності, в якій поєдналися радість і трагедія, надзвичайні зусилля і «тихий» подвиг.

1924

Перша нарада архівних працівників України.
м. Харків, 6–10 грудня 1924 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-58321

1926

Співробітники Центрального архіву стародавніх актів у м. Києві. 1926 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-7097

1936

Слухачі й викладачі курсів керівних і наукових співробітників архівних установ УРСР.
15 травня – 17 липня 1936 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-7149

1942

Співробітники архівів міст Києва і Харкова на лісозаготівлях під час евакуації в м. Златоусті.
РРФСР, 1942 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-58365

1943

Співробітники Управління державними архівами НКВС УРСР збирають документи в перші дні звільнення м. Києва від нацистських окупантів.
1943 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-298

1944

Співробітники Управління державними архівами НКВС УРСР на прибиранні зруйнованої під час Другої світової війни вул. Хрещатик.
Київ, 12 березня 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-158

1944

Загальний вид будівлі Управління державними архівами НКВС УРСР по вул. Короленка 22-а (тепер – вул. Володимирська).
Київ, літо 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-39986

1944

Розвантаження машини з реевакуйованими документами центральних державних архівів УРСР, що прибули з м. Златоуста (РРФСР).
Київ, листопад 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-296

1944

Перше засідання наукової ради Управління державними архівами НКВС УРСР.
Київ, 1 грудня 1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-281

1944

Співробітниця Центрального державного історичного архіву НКВС УРСР в м. Києві під час роботи.
1944 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-292

1945

Документи губернаторства Трансністрія перед відправкою в СРСР.
Румунія, 4 лютого 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-270

1945

Співробітники Управління державними архівами НКВС УРСР і центральних архівів святкують День Перемоги.
Київ, 9 травня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-323

1945

Учасники оперативних груп НКВС УРСР з відновлення архівних органів під час республіканської наради істориків-архівістів.
Київ, 15–18 травня 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 4-1303

1945

Оперативна група архівістів СРСР.
м. Прага (ЧССР), вересень 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-3981

1945

Завантаження архівних документів, призначених для повернення в Україну. м. Прага (ЧССР), вересень 1945 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-3973

1950–1980-і рр.
РОЗВИТОК АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ.
НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ

Світлини пропонованої добірки з колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного складають калейдоскопічне полотно, яке у загальних рисах відтворює тридцятирічний розвиток архівної галузі України: введення в експлуатацію нових архівних приміщень, розробку і застосування нових технологій і практик зберігання та описування документів. Це – штрихи до своєрідного колективного портрету архівістів ХХ ст.

1957

Співробітниця Центрального державного історичного архіву МВС УРСР в м. Києві Л. М. Шаєвська проводить знепилення документів.
Червень 1957 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-57656

1957

Розвантаження кінодокументів Української студії хронікально-документальних фільмів, переданих на постійне зберігання до Центрального державного архіву кінофотофонодокументів МВС УРСР.
Київ, червень 1957 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-57697

1958

Внутрішній вид сховища Центрального державного історичного архіву МВС УРСР в м. Києві.
Травень 1958 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-58568

1960

Учасники республіканської наради-семінару з питань роботи з кінофотофонодокументами.
Київ, 1960 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-174452

1960

Загальний вид будівельного майданчика під час спорудження будівлі центральних державних архівів УРСР.
Київ, листопад 1960 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-70443

1965

Перевірка наявності документів у відділі давніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Львові.
1965 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-67712

1969

Будівля центральних державних архівів УРСР.
Київ, липень 1969 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-99536

1971

Мікрофотолабораторія Центральної реставраційної майстерні Архівного управління при Раді Міністрів УРСР.
Київ, 1971 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-93392

1971

Внутрішній вид сховища фонодокументів Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР.
Київ, 1971 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-93401

1975

Учасники XVI Міжнародної конференції «Круглого столу архівів» під час засідання. Справа наліво: представник Архіву Сербії (СФРЮ) Б. Манич, представник історичного архіву в Скопле (СФРЮ) М. Констандінов, член Виконкому МСА, секретар Вищої архівної ради Д. Антонеллі.
Київ, 1975 р.
Автор зйомки Л. Д. Островський.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-106727

1978

Відділ технічного контролю Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР.
Київ, липень 1978 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-130728

1980

Фотограф-реставратор Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР Г. С. Пшеничний біля виготовлених за його проектом стелажів для зберігання кінодокументів.
Київ, 24 липня 1980 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 2-129343

1986

Директор Державного архіву Канади Ж. Валло і заступник директора цього архіву М. Свіфт під час відвідання звуколабораторії Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР. Зліва направо: завідувач архівосховища Г. Х. Школьник, М. Свіфт, Ж. Валло.
Київ, 3–8 вересня 1986 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-165907

1987

Ювілейне засідання редколегії науково-інформаційного бюлетеня Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР «Архіви України», присвячене виходу 200-го номера. В центрі – головний редактор бюлетеня, начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР О. Г. Мітюков.
Київ, лютий 1987 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-165798

1990–2017-і рр.
АРХІВИ В РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Фотодокументи з колекції Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного презентують діяльність архівних установ у розбудові незалежної української держави, передусім, роль архівів у процесі заповнення лакун історичної пам’яті українського суспільства, оприлюднення замовчуваної інформації. Світлини фіксують напружений, інтенсивний архівний пульс сьогодення, наповнений викликами ХХІ століття.
Пропоновані фотодокументи будуть цікавим не лише дослідникам, а й широкому колу поціновувачів історії України та колекціонерам.

1991

Відвідувачі оглядають експонати кімнати-музею композитора П. І. Майбороди і поета А. С. Малишка в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва УРСР. Праворуч – вдова П. І. Майбороди Т. В. Винниченко.
Київ, травень 1991 р.
Автор зйомки В. І. Фалін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-214597

1993

Жителі й гості м. Києва оглядають стенди фотовиставки на основі матеріалів Центрального державного кінофотофоноархіву України «Голодомор: хроніка і факти» на вул. Хрещатик.
Вересень 1993 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-190284

1996

Пікети працівників центральних архівних установ України перед будинком Кабінету Міністрів України з вимогою виплати заборгованості із заробітної платні.
Київ, червень 1996 р.
Автор зйомки А. І. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-213680

1997

Президія Всеукраїнської наукової конференції «Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917 –1921 рр.)». Виступає директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства В. П. Ляхоцький. Справа наліво – П. С. Сохань (2-ий), Н. В. Киструська (3-тя).
Київ, 28 жовтня 1997 р.
Автор зйомки А. І. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-215005

1999

Президія під час прес-конференції в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, присвяченої презентації творів західноєвропейських композиторів і музикантів XVI–XIX ст. Виступає начальник Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України Р. Я. Пиріг, праворуч – директор архіву Ю. Я. Кулініч.
Київ, серпень 1999 р.
Автор зйомки А. І. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-216735

2003

Голова Державного комітету архівів України Г. В. Боряк виступає на засіданні розширеної колегії з підведення підсумків роботи архівних установ України за 2002 р. Київ, 12 лютого 2003 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-236520

2009

Учасники церемонії передавання копій документів з Національного архіву США у м. Вашингтоні до Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. Зліва направо: голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург, заступник директора Центрального державного історичного архіву України в м. Києві Л. Я. Демченко, Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям Б. Тейлор.
Київ, 10 лютого 2009 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного,
од. обл. 0-241581

2009

Відвідувачі в читальному залі Центрального державного історичного архіву України (м. Київ).
10 лютого 2009 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

2010

Учасники науково-практичного семінару «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів».
Київ, 28 жовтня 2010 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

2015

Урочисте відкриття виставки архівних документів «Україна: шлях до перемоги» в читальному залі Центрального державного архіву громадських об’єднань України з нагоди відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.
Київ, 7 травня 2015 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

2015

Директор Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) О. В. Музичук ознайомлює Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії в Україні Мхеїла Уклебу з фондами архіву.
29 травня 2015 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

2015

Директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська ознайомлює Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські (другий ліворуч) з основними напрямами роботи установи.
Київ, 15 жовтня 2015 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

2017

Учасники круглого столу на тему «Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв України» в конференц-залі Українського національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ». Справа наліво: 1-а – голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова, 4-а – директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова.
Київ, 5 липня 2017 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного