TsDKFFA logo

Центральний державний кінофотофоноархів України
імені Г. С. Пшеничного

 Головна  |  Про архів  |  Контакти |  Вакансії  |  Анонси | Мапа сайту 

Шановні користувачі!

Під час роботи у читальному залі прохання дотримуватися встановленого режиму роботи: здавати перепустку працівникові читального залу, вимикати звук у мобільному телефоні, не проносити до читального залу фотоапарати та відеокамери (з метою захисту майнових прав інтелектуальної власності суб’єктів авторського права на аудіовізуальні документи).

Запис користувачів на перегляд кіно-, відеодокументів та прослуховування фонодокументів здійснюється не пізніше ніж за день до запланованого перегляду.

Здавання користувачем працівникові читального залу справ кінодокументів та каталожних карток здійснюється не пізніше ніж за 20 хвилин до закінчення робочого дня.

Консультації з питань пошуку документів та оформлення замовлень на їх копіювання нададуть співробітники читального залу.

Щиро сподіваємося на взаєморозуміння та плідну співпрацю.


Графік роботи читального залу:

Понеділок – четвер – з 9.00 до 17.00
П’ятниця – з 9.00 до 16.00
Субота та неділя – вихідні дні

Останній робочий день місяця – санітарний

Телефон для довідок (+38044) 275-11-13

Відповідно до листів ДП «Укркінохроніка», ДП «Національна кінематека України» та студії «Укртелефільм» інформуємо, що для розміщення копій кіновідеодокументів, отриманих в архіві, у мережі Інтернет, соціальних мережах, на публічних відеохостингах (youtube та інш.) необхідно отримати дозвіл студії-виробника


Форми документів


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального державного
кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного
від 27.03.2015 № 10

ПОРЯДОК
користування документами Національного архівного фонду України
що зберігаються в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного

І. Загальні положення

1.Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.11.2013 № 1983/24515 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України № 76/5 від 19.01.2015) та Положення про Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.05.2012 № 737/5.

2. Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (далі – Архів) надає документи Національного архівного фонду (далі – НАФ), що належать державі, прийняті на депоноване зберігання документи, що не належать державі, а також документи, що надійшли на зберігання на підставі договору дарування, договору купівлі-продажу, заповіту, рішення суду (у разі визнання документів безхазяйними), для користування фізичним та юридичним особам, створює для цього відповідний загальнодоступний довідковий апарат, видає копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб; повідомляє про документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані державними органами і органами місцевого самоврядування, публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання інформації, що міститься в документах НАФ.

3. Порядок установлює основні вимоги щодо оформлення фізичних осіб (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства) і представників юридичних осіб (далі – користувачів) для роботи в читальному залі Архіву, їх права та обов’язки, організацію доступу до документів НАФ загального користування, видавання цих документів працівникам Архіву та юридичним особам у тимчасове користування, роботи з цими документами та їх копіювання, а також визначає права та обов’язки користувачів.

4. Відвідування користувачами читального залу Архіву, ознайомлення з довідковим апаратом, а також надання документів НАФ юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

5. Платні послуги надаються згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 (зі змінами).

6. Графік роботи читального залу, затверджений наказом директора Архіву, відповідає режиму роботи Архіву та оприлюднений на офіційному веб-сайті Архіву.

ІІ. Організація роботи користувачів у читальному залі архіву,їхні права та обов’язки

1. Архів надає користувачам, відповідно до їхніх замовлень, довідковий апарат до документів (справи кіно- і відеодокументів, каталожні картки, анотовані каталоги, електронні бази даних тощо). Користувачі можуть користуватися виданнями довідково-інформаційного фонду Архіву.

2. Справи кіно- і відеодокументів та документи НАФ надаються на підставі форми замовлень (додатки 1, 2), що подаються користувачем особисто або поштою, зокрема електронною.

3. Користувачеві видається щоденно не більше 20 одиниць зберігання кінодокументів для перегляду на звукомонтажному столі, відеодокументів, а також цифрових копій кіно- і відеодокументів, що за загальним обсягом не перевищують чотирьох годин екранного часу, звукозаписів, що за загальним обсягом не перевищують трьох годин звучання.
Запис користувачів на перегляд кіно-, відеодокументів та прослуховування фонодокументів здійснюється не пізніше ніж за день до запланованого перегляду чи прослуховування. На прохання користувача за наявності технічної можливості замовлені документи за рішенням керівництва Архіву можуть бути видані в день замовлення.
У разі якщо кіно-, відео- або фонодокумент одночасно замовили кілька користувачів, порядок користування ним визначається працівником читального залу в порядку черговості.

4. Збільшення обсягів щоденного видавання документів НАФ користувачеві понад встановлені норми визначається в кожному конкретному випадку керівництвом Архіву як платна послуга.

5. Аудіовізуальні документи, на які в Архіві існує фонд користування, видаються для перегляду чи прослуховування лише в копіях.

6. Працівники секторів зберігання та обліку кіно-, відео-, фото-, фонодокументів зобов’язані здійснювати перевіряння наявності та технічний стан документів перед їх видаванням для перегляду чи прослуховування користувачем та після їх повернення.
Працівники архівних підрозділів, що здійснюють показ кіно- і відеодокументів користувачам, зобов’язані заповнювати форми аркушів користування цими документами.

7. Справи кіно- і відеодокументів видаються користувачам на строк до 5 робочих днів. Строк користування обчислюється від дня видавання документів з архівосховища.
Друковані видання Архіву, справи кіно- і відеодокументів видаються користувачам у день замовлення.

8. Доступ до документів НАФ, що містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Підставою для відстрочки доступу користувачам до документів НАФ є:
1) установлення власником, уповноваженою ними особою або правонаступником особливих умов доступу до документів;
2) перебування в незадовільному стані, проведення науково-технічного опрацювання, реставрації, консерваційно-профілактичного оброблення, створення страхових копій, перевіряння наявності документів. Строк такого обмеження не може перевищувати одного року від дня замовлення;
3) перебування документів у тимчасовому користуванні за межами Архіву.

10. Користувачі документами НАФ мають право:
- користуватися копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності – оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», крім інформації, що становить державну таємницю;
- отримувати від Архіву довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом;
- отримувати за письмовою згодою керівництва Архіву документи або їх копії в тимчасове користування за межами архіву;
- отримувати у працівників архіву консультації про зміст і місцезнаходження документів, зокрема щодо документів, які зберігаються в інших архівах;
- отримувати від архіву копії документів, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторських та суміжних прав, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівом;
- публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст документів НАФ з обов’язковим посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством;
- користуватися з дозволу керівництва Архіву технічними засобами, що полегшують їх роботу з документами НАФ (мікрокалькулятор, портативний комп'ютер, диктофон тощо), за умови, що вони не завдають шкоди документам НАФ і не заважають іншим користувачам;
- користуватися за погодженням з керівництвом Архіву послугами перекладача, якого оформлюють як окремого користувача;
- оскаржувати в порядку підлеглості або в судовому порядку дії посадових осіб Архіву, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів;
- у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу, вимагати від Архіву долучення до цих документів письмового обґрунтованого спростування чи доповнення зазначених відомостей;
- вносити керівництву архіву пропозиції щодо поліпшення організації діяльності архіву та умов роботи з документами НАФ;
- особи з обмеженими фізичними можливостями мають право безоплатно отримувати додаткові послуги, спрямовані на забезпечення користування документами НАФ, відповідно до Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116.

11. Обов’язки користувачів документами НАФ:
- вчасно інформувати працівників Архіву в разі зміни анкетних даних під час роботи в Архіві чи користування документами НАФ поза Архівом;
- дотримуватися встановленого порядку користування документами НАФ, своєчасно виконувати законні вимоги працівників Архіву, запобігати пошкодженню документів та довідкового апарату, не виносити їх із читального залу, не передавати іншим особам, які не несуть відповідальності за їх зберігання, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з кіно-, відео-, фото-, фонодокументами, електронними документами дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою;
- забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів НАФ, довідкового апарату, видань, наданих їм у користування, негайно інформувати працівників читального залу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі документів;
- не допускати перекручення або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в документах НАФ, а також порушень права інтелектуальної власності, розголошень персональних даних та іншої інформації, що охороняється законом;
- надавати Архіву бібліографічну інформацію про видання, у яких використано інформацію архівних документів;
- не використовувати з комерційною метою відомості, що містяться в документах НАФ, без укладання відповідного договору з Архівом;
- дотримуватися встановленого режиму роботи читального залу: здавати перепустку працівникові читального залу, вимикати звук у мобільному телефоні, не проносити до читального залу портфелі, сумки, пакунки, валізи, а також фотоапарати, відеокамери.

ІІІ. Оформлення осіб для користування документами НАФ у читальному залі Архіву

1. Особи, які мають намір користуватися документами НАФ в Архіві, подають документ, що посвідчує особу, ознайомлюються з цим Порядком і заповнюють заяву користувача (додаток 3). Своїм підписом у заяві вони засвідчують факт ознайомлення з цим Порядком та зобов’язання його виконувати. Заяву користувач може надіслати поштою, зокрема електронною.
Обов’язковим елементом заяви є згода користувача надати свої персональні дані для оброблення та внесення до бази даних користувачів, доступ до якої третіх осіб здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства у сфері доступу до персональних даних. Надання фото користувача для оформлення заяви не є обов’язковим.

2. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів НАФ і мають такі самі обов'язки щодо користування ними, як і громадяни України.

3. Особи, які мають намір користуватися документами, щодо яких юридичні і фізичні особи, котрі передали зазначені документи на зберігання, встановили певні обмеження доступу, додатково подають відповідний лист-доручення або лист-згоду від фондоутворювачів або їх правонаступників.
Особи, які провадять наукову роботу згідно з планами наукових установ або виконують службові завдання, разом із заявою подають документ, що підтверджує їхні повноваження представляти користувача - юридичну особу.
Порядок оформлення доступу до документів, які містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, визначається відповідним законодавством.

4. Директор Архіву ознайомлюється з заявою користувача, наявністю у нього повноважень представляти юридичну особу або належно оформленого права працювати з документами, доступ до яких обмежено відповідно до законодавства, і передає завізовану заяву до читального залу.
Користувач має право на роботу в читальному залі один рік від часу оформлення, у разі необхідності строк роботи над даною темою продовжується. При обранні нової теми роботи користувач оформляє нову заяву.

5. У разі використання інформації, що міститься в документах НАФ, або їх копіювання з комерційною метою, Архів укладає з користувачем або з особою, яку він представляє, договір.

6. Керівництво Архіву (або, за його поданням, керівництво Державної архівної служби України) має право припинити або обмежити доступ до документів НАФ особі, яка грубо порушила цей Порядок (у разі псування, знищення, підроблення, розкрадання документів НАФ або свідомого перекручення чи фальсифікації відомостей, що містяться в документах, порушення з вини користувача строків повернення документів, наданих у тимчасове користування за межами Архіву). Про відмову (обмеження) в доступі до документів НАФ користувачеві повідомляється письмово із зазначенням підстав відмови.

IV. Видавання документів НАФ працівникам Архіву та в тимчасове користування за межами Архіву

1. Документи НАФ видаються працівникам Архіву на їхні робочі місця для виконання службових завдань. Строки і обсяги видавання документів для архівних робіт обумовлюються планами роботи і встановлюються керівництвом Архіву.
Залучення для виконання службових завдань працівниками Архіву архівних документів (їх копій) з інших архівних установ чи приватних архівних зібрань здійснюється за письмовим дозволом керівництва.
Працівники Архіву, які отримують документи НАФ у користування на робочих місцях, повинні виконувати обов’язки, зазначені в пункті 11 розділу II цього Порядку.

2. З огляду на особливості використання документної інформації (експонування на виставках, здійснення порівняльного джерелознавчого аналізу, судово-слідчі дії, інтенсивне термінове використання великого обсягу інформації з конкретною виробничою метою тощо) оригінали документів НАФ видаються в тимчасове користування за межами Архіву на строк відповідно до вимог пункту 5 цього розділу.
Унікальні документи НАФ у тимчасове користування за межами Архіву не видаються.

3. В офіційному запиті на адресу керівництва Архіву користувач обґрунтовує необхідність надання документів НАФ у тимчасове користування, зазначає строк, на який бажано передати документи, а також гарантує забезпечення збереженості документів, проведення їх страхування та вчасне повернення документів. Для прийняття рішення щодо можливості надання документів у користування за межами Архіву керівництво Архіву організовує проведення грошової оцінки документів та перевіряння працівниками Архіву умов забезпечення збереженості документів у майбутнього користувача.
Рішення щодо надання документів НАФ у тимчасове користування приймається керівництвом Архіву впродовж місяця від дня реєстрації офіційного запиту користувача.

4. У разі згоди керівництва Архіву на надання документів НАФ у тимчасове користування за межі Архіву складається акт грошової оцінки документів та укладається договір Архіву з користувачем. Видавання документів оформлюється актом видавання справ у тимчасове користування, зразок якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

5. Документи НАФ видаються для користування поза Архівом на строк, що не перевищує одного місяця.

6. Продовження встановлених строків перебування документів НАФ в користуванні за межами Архіву допускається з дозволу керівництва Архіву лише на підставі письмового звернення користувача з поясненням причин необхідності продовження користування виданими документами та перевірки працівниками Архіву за дорученням керівництва Архіву їх наявності і дотримання нормативних умов зберігання.

7. Архів має право в будь-який час без попереднього повідомлення перевірити наявність і умови зберігання документів, виданих у користування за межами Архіву.

V. Організація копіювання документів на замовлення користувача

1. На замовлення користувачів і відповідно до технічних можливостей та стану документів Архів виготовляє копії кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, які в ньому зберігаються.

2. Замовлення на копіювання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів оформлюються користувачем на бланках встановленого зразка і передаються працівникові читального залу (додатки 5, 6, 7).

3. Копіювання Архівом фотодокументів здійснюється після оплати користувачем вартості замовлення. Оплата вартості замовлення на виготовлення копій кіно-, відео- та фонодокументів здійснюється користувачем після виконання замовлення.

4. Копіювання документів, для яких за розпорядженням власника встановлено особливі умови користування, проводиться відповідно до умов, установлених ними з урахуванням рекомендацій Державної архівної служби України.
Копіювання документів у повному обсязі здійснюється лише з дозволу керівництва Архіву у разі, якщо це не порушує авторські та суміжні права.

5. Строки та спосіб виготовлення копій визначаються керівництвом Архіву за погодженням із замовником з урахуванням наявності відповідних технічних засобів і стану документів НАФ, але не можуть перевищувати одного місяця.

6. Виготовлення копій з аудіовізуальних документів, на які в Архіві існує фонд користування, здійснюється лише з копій цього фонду.
Не приймаються замовлення на копіювання документів НАФ у незадовільному стані або якщо копіювання може спричинити погіршення стану документів.

7. Копії документів НАФ, виготовлені на замовлення користувачів, видаються їм або їхнім повноважним представникам в Архіві.

8. Винесення з Архіву копій документів НАФ, виготовлених на замовлення користувача, оформлюється спеціальною перепусткою за підписом керівництва Архіву.СХВАЛЕНО
Протокол засідання
Науково-методичної ради
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
17 березня 2015 р. № 2